Hakkımızda

             1970’ li yıllarda dünyada, 1990’ların başında ülkemizde hız kazanan kişisel gelişim sektörü, bugüne geldiğimizde, gerek bu alanda yazılmış binlerce kitap, gerekse de birçok ilimizde hizmet veren uzmanlar sayesinde, ülkemizde ciddi bir yer edinmiştir.

 

            Kigeb olarak amacımız, ülkemizde önemi ve hızı her geçen gün artan kişisel gelişim sektöründe, hizmet kalitesini korumak ve geliştirmektir. Bu amaçla, verdiği hizmeti kalite standartları çerçevesinde sunan ve eğitim/yeterlilik düzeyini ispat etmiş uzmanların aynı çatı altında toplandığı birliğimiz, sizlere doğru adreste, doğru eğitimi alabilme imkanı sunmaktadır.

 

            Odak noktası “insan” olan bir sektörde hizmet kalitesinin hassasiyeti tartışılmazdır. Kişisel gelişim sektöründe, yetersiz hizmetin sonuçları son derece ağır olabilmektedir. Benzer şekilde kaliteli hizmet ise insanların gerek özel, gerekse iş hayatlarında fark yaratacak düzeyde, elle tutulabilir bir başarıyı doğurmaktadır.

 

            En temel hedefimiz, kişisel gelişim alanında hizmet alan birey ya da kurumların, deneyimli ve eğitimli bir uzmandan hizmet aldıklarına duyacakları güven ortamını yaratmaktır. Kigeb üyesi uzmanların yeterliliği ve başarı düzeyi, uluslar arası standartlara göre belirlenmiştir ve tüm uzmanlarımız temsilciliğini yaptığımız “MIT (Mind Training Institute)” den onaylı, uluslar arası geçerlilikte sertifika verme yetkisine sahiptirler. Bu sayede Kigeb üyesi bir uzmandan hizmet alan birey ya da kurum, başarısı uluslararası standartlara göre onaylanmış bir uzmanla çalışıyor olmanın güvenini ve tatminini yaşamaktadır.

 

            Ülkemizde hızla gelişen ve geliştirmeye devam eden kişisel gelişim sektörünün ciddiyetine ve kalitesine sahip çıkan birliğimiz, aynı zamanda sizlere dünya çapında yaşanan gelişmeleri takip etme ve çağın gerisinde kalmadan, kendinizi güncelleme imkanı sunmaktadır.

 

            Adı “kişisel gelişim” olan bir sektörün, adı gibi kendisinin de gelişmesi ve çıtasını her yeni bilgiyle birlikte yükseltmesi arzulanan bir durumdur. Bu amaçla birliğimiz tarafından, bünyemizde bulunan uzmanlarımıza, bilgilerini geliştirme ve üretilen yeni tekniklerden haberdar olma imkanı sağlayacak özel hizmetler de verilmektedir. Böylece Kigeb olarak, kaliteyi koruma amacımız bir üst düzeye taşınmakta ve sadece korumakla kalmayıp, kalitenin gelişmesine de katkıda bulunmaktayız. 

 

            “Kaliteli Uzman = Kaliteli Hizmet = Gelişen ve Geliştiren bir Toplum” denkleminde bir araya gelen uzmanlarımız, birlik olmanın gücüyle kendi başarılanının ivmesini arttırırken, toplumsal başarıya ve gelişime de imza atmaktadırlar. 

 

            Deneyimleri ve bilgileriyle bilginin paylaşıldıkça çoğaldığı bir çatı altında toplanan uzmanlarımızın sayısı her geçen gün artmakta ve böylece uzmanlarımız verdikleri hizmetleri daha geniş bir yelpazede sunabilmekte, kişisel gelişim sektöründe kalıcı bir yer edinmektedirler. 

 

            Bu oluşum sayesinde sağlam bir temel üzerine inşa edilen sektörümüz, hem bu sektörün uzmanları hem de hizmet alan kişiler için vaat edilen sonuçlara ulaşmanın ve başarının müjdecisidir.